Extra garancia na pneumatiky Apollo

2 Roky extra garancia na pneumatiky Apollo

Poškodila sa Vám pneumatika?
Dáme Vám novú!

Záruka Apollo je pre Vás najlepšou poistkou. "Kúpte pneumatiky Apollo! Ak sa Vám pneumatika do 2 rokov od dátumu nákupu poškodí, v takej miere že je nepoužiteľná, dodáme Vám novú pneumatiku s prihliadnutím na mieru opotrebenia poškodenej pneumatiky."

Apollo garancia na pneumatiky

Podmienky

Táto záruka môže byť považovaná na poistenie "nešťastných okolností, resp. náhodného poškodenia". Nevzťahuje sa na nesprávne použivanie pneumatiky alebo na jej zneužitie. Znamená to, že všeobecné zmluvné podmienky zostávajú aj naďalej platné. Záruka platí na pneumatiky Apollo vyrobené počnúc rokom 2012. Nižšie uvádzame podmienky za ktorých je záruka platná.

Na čo sa záruka vzťahuje:

 • Poškodenie pneumatiky vonkajšom vplyvom.
 • Neopraviteľné defekty.
 • Poškodenie vzniknuté pri nehode.

Na čo sa záruka nevzťahuje:

 • Poškodenie pneumatiky z dôvodu preťaženia, alebo pri používaní za príliš nízkeho tlaku.
 • Používanie na pretekárskom okruhu.
 • Nesprávna montáž, nevyváženie pneumatiky, alebo nevyhovujúca oprava,
 • Nerovnomerné, alebo rýchle opotrebenie pneumatiky, ktoré bolo spôsobené nesprávnym technickým stavom vozidla, ako napríklad nesprávna geometria kolies.
 • Nevyhovujúce uskladnenie, alebo škody spôsobené počasím.
 • Vandalizmus
 • Akékoľvek prídavné náklady (doprava, škoda na zdraví, vecné škody, montážne náklady atď.)
 • Pri oznámení nároku na záruku pneumatika nemôže mať číslo DOT (kód dátumu výroby) staršie ako 60 mesiacov.

Apollo pneuamtiky

Postup

Nákup:

Po nákupe pneumatiky sa zákazník musí zaregistrovať na stránke www.avclub.sk

Po vyplnení formulára a po odsúhlasení zmluvných podmienkách, bude zákazníkovi na jeho emailovú adresu zaslané potvrdenie, Toto potvrdenie slúži ako záručný list.

Uplatnenie záruky:

 1. Zákazník musí predložiť predmetnú pneumatiku a vytlačený email, ktorý obdržal pri registrácii.
 2. Po odsúhlasení záruky predajca namontuje zákazníkovi novú pneumatiku Apollo. Zákazník musí zaplatiť predajcovi cenu vyrátanú násobkom predajnej ceny a percenta opotrebenia.
 3. Predajca vyplní reklamačný protokol. Poškodenú pneumatiku predajca odovzdá Apollo Vredestein Kft. na ďalšie kontrolné skúšky.

Váš doplatok od výšky zostatkovej hĺbky dezénu.

Tu je niekoľko príkladov:

205/55R16 7,9 mm 7,3 mm 6,6 mm 6,0 mm 5,4 mm 4,8 mm 4,1 mm 3,5 mm 2,9 mm
215/55R16 7,9 mm 7,3 mm 6,6 mm 6,0 mm 5,4 mm 4,8 mm 4,1 mm 3,5 mm 2,9 mm
225/45R17 8 mm 7,4 mm 6,7 mm 6,1 mm 5,4 mm 4,8 mm 4,2 mm 3,5 mm 2,9 mm
245/40R18 8 mm 7,4 mm 6,7 mm 6,1 mm 5,4 mm 4,8 mm 4,2 mm 3,5 mm 2,9 mm
Zakazník zaplatí 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%