e-shop pre pneumatiky

pri kúpe 2ks pneu Kleber Ziskate Späť 10€ alebo pri kúpe 4ks 20€
Matador MP47 - novinka na rok 2018

Hľadať pneumatiky

Šírka pneumatiky
Výska pneu
Priemer pneu
Zaťažný index
Rýchlostný index
Pokročilé nastavenia

Postup reklamácie

Postup reklamácie:

  • Stiahnite si formulár na reklamáciu tovaru (nižšie kliknite na ikonku)
  • Vyplňte povinné položky vo formulári označené hviezdičkou (*)
  • Nezabudnite podpísať
  • Zašlite nám vyplnený formulár späť poštou, faxom alebo elektronicky (emailom odosielajte naskenovanú verziu podpísaného formulára vo formáte .pdf alebo .jpg)

Reklamačný formulár

REKLAMUJÚCI SÚHLASÍ S PRÍPADNÝM DEŠTRUKČNÝM ZÁSAHOM DO PNEUMATIKY, AK BUDE PRE POSÚDENIE REKLAMÁCIE NEVYHNUTNÉ

Reklamujúci prehlasuje, že pneumatiky, ktoré sú predmetom tejto reklamácie, sú v jeho vlastníctve a že boli používané len na uvedenom vozidle, ako je tu popísané.
Reklamujúci prehlasuje, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a že žiadne údaje neboli zamlčané alebo skreslené. Ďalej prehlasuje, že pneu nie sú reklamované v priamej súvislosti s dopravnou nehodou, stratou na zdraví či majetku reklamujúceho či tretej osoby.
Predajca prehlasuje, že všetky zistené či namerané údaje a hodnoty odpovedajú skutočnosti a že mu nie sú známe žiadne informácie, ktoré by menili alebo vyvracali akékol'vek údaje uvedené reklamujúcim. Doleuvedeným podpisom potvrdzujú predajca i reklamujúci, že sa zoznámili s reklamačnými podmienkami. Nepodpísaný formulár je neplatný!